All posts tagged “nueva temporada

comment 0

Asamblea General Ordinaria 2019 – nueva temporada!!!

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente, convoca por la presente, a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar en el “Fronton Remontival”, el próximo día 29 de Noviembre (viernes), a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en la segunda.

Orden del día

 • Aprobación Actaanterior
 • Resumen actividades, ejercicio económico 2018-2019
 • Eleccion de Presidente
 • Presupuesto y actividades temporada 2019-2020
 • Cambio a nuevadirección de sede del EGE-LET
 • Ruegos y preguntas

Cualquiera que sea el número de socios que asistan a la asamblea, los acuerdos que se tomen en ella serán válidos.

Estella, Noviembre 2019


OHIKO BATZAR OROKORRA

Deialdi honen bidez Lehendakariak ohiko Batzar Orokorrera deitzen du. “Remontival Pilotalekuan” izanen da, hurrengo azaroaren 29an (ostirala), 20:00etan lehenbiziko deialdian eta 20:30ean bigarrenean.

GAI ZERRENDA

 •        Aurreko akta onetsi
 •        Jardueren laburpena, 2018-2019 ekitaldi ekonomikoa
 •        Lehendakaria hautatu
 •        Aurrekontua eta jarduerak, 2019-2020 denboraldia
 •        Aldaketa EGE-LETren egoitzaren helbide berrira.
 •        Eskaerak eta galderak.

Batzarrera etorriko den bazkide kopurua edozein izanda, bertan hartuko diren akordioak baliozkoak izanen dira.

Lizarran, 2019 ko azaroaren